poskaarte_vir_print-1In Dismotief dien Loftus Marais se gedig Mymeringe van ’n internet-afvallige as vertrekpunt vir my ondersoek na die Dismotief tema. My reakisie tot die breër tema is egter drie-ledig en word vergestalt in die volgende temas: lyflikheid, transformasie/transgressie en beskuldiging/belydenis.

In die videokunswerk Oudisie word die tema van Marais se gedig direk aangespreek. Dié werk bestaan uit ‘n afgelaaide internetlêer van ‘n amateur pornografiese genre DVD wat deur die kunstenaar versnipper en herrangskik is. In die oorspronklike weergawe is ‘n aantal jong Afrikaanse mans te sien terwyl hulle oudisies aflê vir die moontlikheid van ‘n rol in ‘n pornografiese fllm. In gebroke Engels, met sterk Afrikaanse aksente, gesels die jong mans oor hul sekservarings en -voorkeure. In ‘n video wat gemik is op gay mans, wend die jong mans ‘n daadwerklike poging aan om hul hetreoseksualiteit en machismo te benadruk. Dit is die persoonlike onderhoude wat die onderwerp van Oudisie is – ‘n klankbaan van wit manlike seksualiteit, wat soos die beeldmateriaal verabstrak tot geykte cliché.

Die olie op doek skilderye in die Skermskoot-reeks is op hul beurt gebaseer op stilgrepe uit die videokunswerk Oudisie. In hierdie skilderye is daar ‘n dialoog tussen verskillende media en proses. Die interprestasie van digitaal geredigeerde fotomateriaal in ‘n analoog medium bring ‘n futile simulakrum te weeg. Soos ‘n internetlêer wat stadig aflaai kom dié skilderye met die verloop van Aardklop kunstefees tot gestalte deurdat dit elke dag meer voltooid word ten einde ‘n geheelbeeld op te lewer – maar een wat steeds ‘n abstrakte blik Afrikaaner manlikheid bied. Met hierdie proses word die kunstenaar en die medium beide deel van die performance van ‘n bepaalde manlikheid. Die progressie van hierdie proses kan daagliks in die vertoonruimte of aanlyn besigtig word.

DAG 1

Dismotief painting view
DAG 2

Painting Day 2

DAG 3

DAG 4
Dag 4

DAG 5
Dag5
Dismotief Facebook
Dismotief Website

Advertisements