Vuishoue wat nuwe woorde wek – Johan Myburg
Beeld
2011-02-06 21:34
Blaam 89.2 cm x 59.4 cm Digital print on artist paper 2011

“Wat maak ’n mens as die waarheid jou verlaat? Wat doen jy met woorde wat hul betekenis verloor het en ander wat nooit weer ge- uiter kan word nie?”

Dis die probleemstelling wat Richardt Strydom vooropstel in sy gedagtes oor dié versameling werke wat hy aanbied as A verbis ad verbera II. Die eerste weergawe van dié uitstalling het hy verlede jaar op die Aardklop-kunstefees in Potchefstroom vertoon.

Hunker 59.4 cm x 89.2 cm Digital print on artist paper 2011

Strydom se soeke na (visuele) taal is onderliggend aan dié versameling portrette van jong Suid-Afrikaanse mans wat die psigologiese letsels van die verlede dra.
Hoe vind ’n wit man ’n stem om kommentaar te lewer op die onsegbare: die “etniese skuldgevoel” soos hy daarna verwys.

Strydom slaag gewis daarin om ’n outentieke stem te vind waarmee hy inbeur teen woordloosheid, teen beeldloosheid en teen uitsigloosheid. Hy kry sy geknipte tong (vergelyk Speak and Spell) ontknoop om die stilte te ontglip. Hy deins nie terug vir die “onsegbare” nie.

Blaam II  (Blindvlek) 59.4 cm x 89.2 cm Digital print on artist paper 2011

“A verbis ad verbera” kan vertaal word as “van woorde tot (vuis)houe” wat die letsels op die toegetakelde sitters sou verduidelik. Maar ’n vryer vertaling van die Latyn sou ook iets kon oproep soos “die een ding lei tot die ander”.

Aan die een kant sou die titel kon dui op ’n bose kringloop van geweld – dat ’n mens dit kwalik kan ontsnap. Binne dié bose kring sou haat en selfhaat gedy, én toegeëiende blaam (vergelyk Blaam).

Weifeling 89.2 cm x 59.4 cm Digital print on artist paper 2011

Die moontlikheid kan selfs bestaan dat slagoffer en geweldenaar dieselfde mens is (Violater II). Maar aan die ander kant dui die uitstallingtitel ook op ’n voortgang (en dalk vooruitgang): dat wonde wel genees. En dat kneusmerke op vel wel vervaag.

Teenspraak 89.2 cm x 59.4 cm Digital print on artist paper 2011

Strydom se werk beliggaam wat Susan Sontag beskryf het as: “Words alter, words add, words subtract.” Strydom se mansfigure staar stom die niet in, verstar. Sonder taal. Of blind. Afgeransel en voos.

Maar as jy in gedagte hou wie sy portretsitters is, kom ’n vernuftige spel te sprake.Mense soos Danie Marais, Francois van Coke, Wynand Myburgh, Paul Riekert, Bouwer Bosch, Steven Bosch en, les bes, Richardt Strydom self vorm deel van ’n spannetjie wat juis woorde gevind het vir hul emosies en voorlopers geword het vir baie ander.

Strydom se visuele taal bied ander iets om mee te woeker, om sin te maak uit on-sin. Vuishoue om sy kykers te herinner om gevoelig te wees.

Legaat  89.2 cm x 59.4 cm Digital print on artist paper 2011
Sweef soos ‘n vuishou 89.2 cm x 59.4 cm x 2  Digital print on artist paper 2010

Original link: Beeld review

Related Link:

Moral Fibre interview

Advertisements